ارائه خدمات شنبه تا پنجشنبه 7:30 الی 13:30 

ارائه خدمات شنبه تا پنجشنبه 7:30 تا 14:30

HSE

اخبار

لزوم بهره مندی از خانه خلاق برای اجرای بهتر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت/بررسی خدمات ارائه شده به معلولان در ایران در اجلاس ژنو

دومین نشست کارگروه پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان با حضور نمایندگان نهادها و دستگاه های مشمول این قانون؛ نمایندگان نهادهای غیر دولتی فعال در

بیشتر بخوانید
کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید