راه طلائی باغچه بان را ادامه خواهیم داد

‌سال‌هاست که همراه کانون بوده‌ام و از همان نخستین روز آشنایی خود با این سازمان، حرکت رو به توسعه آن را مشاهده کرده و به عنوان عضوی از این خانواده بزرگ، به آن بالیده‌ام. عملکرد این سازمان تا کنون به استناد حضور در عرصه های ملی ومنطقه ای و بین‌المللی در جایگاهى ارزشمند و رو به توسعه قرار دارد و باور دارم که همراهی خانواده بزرگ ناشنوایان ، داوطلبان، کارکنان، شهروندان و متخصصان است که کمک می‌کند تا کانون ناشنوایان بتواند برترین جایگاه را در بین سازمان‌های مردم‌نهاد کسب کرده و در هر یک از حوزه‌های فعالیت خود نیز یکی از برترین‌ها باشد.
حال که در جایگاه مدیرعامل این سازمان قرار گرفته‌ام با افتخار تلاش می‌کنم تا به پاسداشت چهار دهه فعالیت این مؤسسه مردم‌نهاد براى رشد و ارتقاء جایگاه شهروندان دارای معلولیت شنوائی، مسیر رو به توسعه را همچنان ادامه دهم تا کانون ناشنوایان همواره به عنوان یک سازمان متعالی در کشور شناخته شده و عملکرد آن معیاری برای ایجاد و ارزیابی سازمان‌های مشابه در سطح ملی و بین‌المللی باشد. تنها با همراهی همیشگی شما اعضاى خانواده بزرگ کانون ناشنوایان است که ادامه راه طلائی باغچه بان ممکن می‌شود.