درباره ما

اطلاعاتی برای آشنایی بیشتر با ما

همين ديروز بود كه جوانه زديم تا باشيم ؛ ريشه يافتيم ؛ سر بر خاك نهاديم تا به سوى آسمان و روشنايى ازلى ابدى اش قدم برداريم.
به اين هم فكر كرديم كه وقتى شب شد ؛ اگر توانستيم از آسمان، ستاره برچينيم ؛ يا اگر به هزار دليل نشد ، ستاره بسازيم و ستاره باشيم بر پيكره اندوهگين تيرگى ها ؛ تا حتى – و فقط حتى – يك كودك ناشنوا ، براى يك بار هم كه شده ، بخندد ؛ چه لذتى دارد ، وقتى آدمى درك كند صدای سکوت را ، و چه ارزشمند است ، صدائی كه از آسمان ها مي آيد.
اما اين ها را گفتيم كه بگوييم ؛ صدای سکوت شنیدنی ترین آهنگ روی زمین است. سی سال پيش كمى گفتيم ؛ راهى كه مى رويم دشوار است ، صبر مى خواهد ،دل بزرگ مى خواهد ، عشق به انسان ها و سايه خدا مى خواهد و در نهايت ، از خود گذشتن و از خود عبور كردن مى خواهد ؛ هنوز هم مي گوئيم ؛ راه بسیاری مانده و پیمودن اين راه ، سخت و دشوارست.

کانون ناشنوایان چه ميگويد ؟

کانون ناشنوایان اينگونه می انديشد :
سزاوار است هر انسانى همچون سایر افراد جامعه از حقوق شهروندی خود برخوردار باشد و در جامعه، با احترام و تكريم رشد كند؛ و در اين مسير، افراد دارای معلولیت بویژه ناشنوایان عزیز ،نياز به حمايت بيشترى دارند؛ چرا كه ناشنوایان، بدلیل محدودیت های ارتباطی و عدم ارتباط موثر با سایر اقشار جامعه دچار مشکلاتی مضاعف در زندگی روزمره خود هستند.

ما معتقديم

انسان ها در سطح کره زمین تفاوت های منحصر بفردی دارند، تفاوت های فرهنگی،زبانی،ژنتیکی و… در کنار این مهم ، انسان ها توانائی های متعدد و ویژه ای دارند.
ناشنوائی تفاوتی است در زندگی بشر و این محدودیت می تواند دریچه ای به دنیای سکوت باشد. دوران كودكى، دوران رشد و شكل گيرى شخصيت هر فردي است. شناخت كودكان و شناخت نيازهاي آنان است كه سبب می شود هر يك از ما، رفتار بهتر و مناسب تری با كودكان در پيش گيريم؛ و در اين مسير فرهنگ دقیق ترین شناخت را به ما میدهد بر همین اساس کانون ناشنوایان رسالت فرهنگی و اجتماعی را از مهم ترین ماموریت های خود در تبیین توانمندی ها و ظرفیت های جامعه ناشنوایان انتخاب نموده است ؛ آگاهی بیشتر در جامعه ، احترامى افزون تر را برمی انگيزاند.
فعاليت هاي کانون ناشنوایان در اين رابطه، با ارائه خدمات مطلوب به مددجويانش، از مددکاری و مشاوره های تخصصی گرفته تا همه موارد ديگر را شامل می شود؛ كه به شكل حضوری و یا در بستر فضای مجازی براى گروه هدف ارائه می شود.

ما برآنيم

ما ميدانيم عدم مناسب سازی ها و عدم توجه کافی مسئولین امر موجب کاهش مشارکت اجتماعی ناشنوایان و نیز نبود زیرساخت های مناسب و متناسب منجر به مشکلات متعدد فرهنگی، اجتماعی و… گردیده است اما وظيفه همه ما و انسان هاى متعهد و مسئول است و حكم می كند تا در حد وسع و توان و با تعهد انسان دوستانه و نیز مسئولیت های اجتماعی در راستای رشد و شکوفائی جامعه ناشنوایان با حفظ كرامات انسانى گام برداریم. اين يك شعارنيست؛ اين يك مسئوليت طلبي روشن ومستقيم و واضح براي راحت تر و با وجدان زيستن در اين دنياي نابرابر است.

اعضا هیئت مدیره

جعفر محمودی نژاد رئیس هیئت مدیره
مدیر-عامل-ناشنوایان
محمد رمضانی مدیر عامل
جعفر محمودی نژاد رئیس هیئت مدیره
مدیر-عامل-ناشنوایان
محمد رمضانی مدیر عامل
مهرداد شهامت نائب رئیس هیئت مدیره
حسن محمدی خزانه دار هیئت مدیره
حمید مشفقی منشی هیئت مدیره
رسول دریانی بازرس
مهرداد شهامت نائب رئیس هیئت مدیره
حسن محمدی خزانه دار هیئت مدیره
حمید مشفقی منشی هیئت مدیره
رسول دریانی بازرس