همکاری با ما

فرصت های همکاری
خودت رو کشف کن!
ما در کانون ناشنوایان یک خانواده بزرگ و پویا هستیم؛ خانواده ای که در آن می توانید
دنیای جدیدی را تجربه کنید ، داستان سکوت را از نو بنویسید و هر روز با ناشنوایان زندگی کنید.
دوست دارید در کدام بخش از این خانواده بزرگ باشید؟جواب شما هر چه باشد، در هر حال با دنیایی جذاب سر و کار دارید که می توانید در آن یک شهروند خلاق ،اثر گذار، دغدغه مند ، ایده پرداز و خوش فکر باشید. اینجا همه ی ما این فرصت را داریم تا پا به پای کسانی که بهترین ها هستند، برای اثرگذار بودن در جامعه تلاش کنیم.

فرهنگ کاری ما در کانون ناشنوایان
آنچه باعث می شود همکاری با کانون ناشنوایان را دوست داشته باشید

اثر گذاری در جامعه/آشنائی با دنیای جدید/یادگیری و رشد/چالش های جذاب/فرصت دیده شدن

فرآیند همکاری در کانون ناشنوایان
تطابق شرایط کیفی—–تطابق فرهنگ سازمانی—–تطابق دانش تخصصی—–داوطلبانه بودن——صحت سوابق شغلی——شروع همکاری

اطلاعات فردی

معرف
نام
نام خانوادگی
نسبت
شغل
شماره موبایل
 
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نوع دانشگاه
نام دانشگاه