همکاری با ما؛

خودت رو کشف کن!

چرا ما؛

دنیای جدیدی را تجربه کنید

ما در کانون ناشنوایان یک خانواده بزرگ و پویا هستیم؛ خانواده ای که در آن می توانید دنیای جدیدی را تجربه کنید ، داستان سکوت را از نو بنویسید و هر روز با ناشنوایان زندگی کنید.
دوست دارید در کدام بخش از این خانواده بزرگ باشید؟ جواب شما هر چه باشد، با دنیایی جذاب سر و کار دارید که می توانید در آن یک شهروند خلاق، اثر گذار، دغدغه مند ، ایده پرداز و خوش فکر باشید. اینجا همه ی ما این فرصت را داریم تا پا به پای کسانی که بهترین ها هستند، برای اثرگذار بودن در جامعه تلاش کنیم.

فرهنگ کاری ما در کانون ناشنوایان

آنچه باعث می شود همکاری با کانون ناشنوایان را دوست داشته باشید

پیشرفت نامحدود

آشنائی با دنیای جدید

یادگیری و رشد

چالش های جذاب

فرصت دیده شدن

اثر گذاری در جامعه

فرصت های همکاری در کانون ناشنوایان

مجموعه کانون ناشنوایان برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی، پذیرای همکاران جدید است. همکاری با مجموعه ما، فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و مهارت‌ها و بهبود عملکرد مشترک است. برای اینکه به خانواده کانون ناشنوایان بپیوندید، فرمی که در ادامه مشاهده می کنید را کامل کنید.

فرآیند همکاری در کانون ناشنوایان

تطابق شرایط کیفی

تطابق فرهنگ سازمانی

تطابق دانش تخصصی

داوطلبانه بودن

صحت سوابق شغلی

شروع همکاری

فرصت های همکاری
خودت رو کشف کن!
ما در کانون ناشنوایان یک خانواده بزرگ و پویا هستیم؛ خانواده ای که در آن می توانید
دنیای جدیدی را تجربه کنید ، داستان سکوت را از نو بنویسید و هر روز با ناشنوایان زندگی کنید.
دوست دارید در کدام بخش از این خانواده بزرگ باشید؟جواب شما هر چه باشد، در هر حال با دنیایی جذاب سر و کار دارید که می توانید در آن یک شهروند خلاق ،اثر گذار، دغدغه مند ، ایده پرداز و خوش فکر باشید. اینجا همه ی ما این فرصت را داریم تا پا به پای کسانی که بهترین ها هستند، برای اثرگذار بودن در جامعه تلاش کنیم.

فرهنگ کاری ما در کانون ناشنوایان
آنچه باعث می شود همکاری با کانون ناشنوایان را دوست داشته باشید

اثر گذاری در جامعه/آشنائی با دنیای جدید/یادگیری و رشد/چالش های جذاب/فرصت دیده شدن

فرآیند همکاری در کانون ناشنوایان
تطابق شرایط کیفی—–تطابق فرهنگ سازمانی—–تطابق دانش تخصصی—–داوطلبانه بودن——صحت سوابق شغلی——شروع همکاری

اطلاعات فردی

YYYY slash MM slash DD
آدرس
معرف
نام
نام خانوادگی
نسبت
شغل
شماره موبایل
 
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
 
سوابق شغلی
نام محل کار
سمت شغلی
نوع فعالیت
مدت اشتغال
علت ترک کار
 
آشنائی با زبان های خارجی
نام زبان
میزان آشنائی
 
آشنائی با کامپیوتر
نام دوره
میزان آشنائی
 
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.

همکاری با ما

فرصت های همکاری
خودت رو کشف کن!
ما در کانون ناشنوایان یک خانواده بزرگ و پویا هستیم؛ خانواده ای که در آن می توانید
دنیای جدیدی را تجربه کنید ، داستان سکوت را از نو بنویسید و هر روز با ناشنوایان زندگی کنید.
دوست دارید در کدام بخش از این خانواده بزرگ باشید؟جواب شما هر چه باشد، در هر حال با دنیایی جذاب سر و کار دارید که می توانید در آن یک شهروند خلاق ،اثر گذار، دغدغه مند ، ایده پرداز و خوش فکر باشید. اینجا همه ی ما این فرصت را داریم تا پا به پای کسانی که بهترین ها هستند، برای اثرگذار بودن در جامعه تلاش کنیم.

فرهنگ کاری ما در کانون ناشنوایان
آنچه باعث می شود همکاری با کانون ناشنوایان را دوست داشته باشید

اثر گذاری در جامعه/آشنائی با دنیای جدید/یادگیری و رشد/چالش های جذاب/فرصت دیده شدن

فرآیند همکاری در کانون ناشنوایان
تطابق شرایط کیفی—–تطابق فرهنگ سازمانی—–تطابق دانش تخصصی—–داوطلبانه بودن——صحت سوابق شغلی——شروع همکاری

اطلاعات فردی

YYYY slash MM slash DD
آدرس
معرف
نام
نام خانوادگی
نسبت
شغل
شماره موبایل
 
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
نوع دانشگاه
نام دانشگاه
 
سوابق شغلی
نام محل کار
سمت شغلی
نوع فعالیت
مدت اشتغال
علت ترک کار
 
آشنائی با زبان های خارجی
نام زبان
میزان آشنائی
 
آشنائی با کامپیوتر
نام دوره
میزان آشنائی
 
حداکثر اندازه فایل: 128 MB.