سوالات متداول

راه های کمک و همکاری با کانون در صفحه اصلی سایت توضیح داده شده اند.
برای اطلاع از شرایط استخدام می توانید با همکاران ما تماس حاصل نمایید.
موسسه ما بیشتر در قالب کارهای فرهنگی و آموزشی فعلیت دارد.