احکام حج- حج واجب و مستحب
استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی سجاد 

احکام حج – مسئله 487
استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی سجاد

احکام حج- – مسئله 488
استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی سجاد

احکام حج- مسئله 489 و 490
استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی سجاد

احکام حج – اعمال واجب در حج
استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی سجاد

احکام حج – اعمال حرام بعد از پوشیدن لباس احرام
استاد حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی سجاد